Kunngjering årsmøte 2018

Det vert årsmøte i Årdal hundeklubb torsdag 1. februar kl. 18.00 på Klingenberg hotell.
Innkalling med sakliste vert sendt ut 14 dagar før møtet.

Saker
Forslag eller saker fra medlemane må vere styret i hende/poststempla seinast 4 veker før møtedato. De kan sende på epost til agaahk@online.no eller i post til Årdal hundeklubb c/o Laila Røneid, Torvald Lægreidsveg 11, 6885 Årdalstangen innan 1. januar 2018.

Val
Forslag på kandidatar til val må vere valnemnda i hende/poststempla seinast 4 veker før møtedato, innan 1. januar 2018. Leiar i valnemnda er Hilde Johanne Myklebust, epost hildejom@hotmail.com

Desse er på val i 2018 (utheva skrift):

Verv Namn Periode
Leiar Laila Røneid 2017
Nestleiar Nina F.H. Hunderi 2017/2018
Sekretær Elise Fretheim Neverdal 2017/2018
Kasserar Bodil H. Selland Nordnes 2016/2017
Styremedlem Oskar Seim 2017/2018
Styremedlem Hilde Johanne Myklebust 2016/2017
Vara Anders Lindborg 2016/2017
Revisor Aud Andersen 2016/2017
Revisor Rune Hunderi 2016/2017

Valkomite

Leiar Hilde Johanne Myklebust 2017/2018
Nestleiar Rune Hunderi 2017
Medlem Nina Merete Sandvik 2017/2018
Vara Ingrid Nordbye-Antonsen 2017