Kunngjering årsmøte 2022

Det blir årsmøte i Årdal hundeklubb tysdag 15, februar 2022. Møtet vert på Teams.

Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 7. januar 2022 og kan sendast til aardalhundeklubb@gmail.com

Innkalling med saker vert sendt ut til medlemane 14 dagar før møtet og lagt på heimesida.