Treningsområde

Årdal Hundeklubb disponerar eit stort treningsområde i Seimsdalen. Her står det ei brakke som vert nytta som opphaldsrom, ei eigen brakke for oppbevaring av bur og diverse, samt ein bod med mykje utstyr til agility og lydigheit.

Det er også ein inngjerda luftegard på 2 x 2 meter med dør tilgjengeleg på området.

For å få tilgang til treningsområdet må du vere medlem, og betalt 200 kr for eigen nøkkel.
Med denne nøkkelen får du anledning til å nytte området når du sjølv vil, så framt det ikkje er organisert trening eller anna type avtalt trening/kurs.

Oversikt over planlagte aktivitetar finn du på Facebook-sida vår